คำตอบที่ใช่สำหรับเว็บไซต์คุณ

ด้วยประสบการณ์ของทีมงานและความเข้าใจในความต้องการของลูกค้า เราจึงพัฒนาเว็บไซต์ให้ตรงตามความต้องการและเหมาะสมกับการนำเสนอมากที่สุด จากประสบการณ์ของทีมงานผู้ชาญด้านการพัฒนาเว็บไซต์มากกว่าสิบปี เราจึงขอใช้ประสบการณ์นี้ที่จะช่วยให้เว็บไซต์ของคุณเฟอร์เฟคมากกว่าที่เคย แล้วเว็บไซต์ประเภทไหนที่ใช่สำหรับคุณ

เว็บไซต์ภาคธุรกิจ (Website for Business)

เว็บไซต์สำหรับภาคธุรกิจหรือหน่วยงานขนาดเล็ก ถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถ ในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการรายอื่น โดยการนำเสนอข้อมูลและรายละเอียดของบริษัทเพื่อให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างตรงจุด รวมทั้งการพัฒนาเว็บไซต์ให้บุคลากรภายในองค์กรสามารถเพิ่มเติมและแก้ไขข้อมูลได้โดยง่ายและอัพเดตอยู่ตลอดเวลา

เว็บไซต์ขายสินค้าออนไลน์ (Website E-commerce)

ขายสินค้าออนไลน์นับเป็นอีกหนึ่งหัวใจสำคัญของร้านค้า ซึ่งเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่สามารถเพิ่มรายได้ให้แก่ร้านค้า ดังนั้นเว็บไซต์ซื้อขายสินค้าออนไลน์ของคุณจึงจำเป็นมีระบบการใช้งานที่ลูกค้าสามารถเลือกดูสินค้าและซื้อออนไลน์ได้โดยง่าย ไม่ซับซ้อน รวมไปถึงระบบจัดการร้านค้า ที่ต้องมีความแม่นยำและปลอดภัยในข้อมูล โดยสามารถจัดการเพิ่มเติมสินค้าในสต็อกได้ตลอดเวลา

เว็บไซต์การศึกษา (Educational Website)

เว็บไซต์สำหรับสถาบันการศึกษาหรือศูนย์การศึกษาต่างๆ ที่เน้นให้ความรู้และข้อมูลด้านการศึกษาเฉพาะทางที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะเน้นไปที่ระบบ E-Learning เพื่อให้ผู้เข้าใช้งานสามารถเรียนรู้เนื้อหาของบทเรียนผ่านเว็บไซต์ได้ โดยผ่านสื่อการเรียนรู้ทั้งในรูปแบบของแบบฝึกหัด การทบทวนเนื้อหาในรูปแบบของวีดีโอ หรือบทความ ซึ่งผู้เข้าใช้งานสามารถกลับมาทบทวนความรู้ได้ทุกครั้ง


เว็บไซต์สำหรับองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร

สำหรับองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรนั้น การนำเสนอข้อมูลให้ตรงประเด็นและมีฟังชั่นรองรับการทำงานนั้น ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญสำหรับผู้ที่เข้ามารับข่าวสาร เนื่องจากผู้ที่เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่มีความสนใจในเนื้อหาขององค์กรโดยเฉพาะ

เว็บไซต์ส่วนตัว (Personal Website)

การนำเสนอผลงาน ผ่านสื่อออนไลน์ นอกจากสื่อ Social Media ต่างๆแล้วนั้น ช่องทางของเว็บไซต์ถือเป็นที่นิยมอีกช่องทางหนึ่ง เพื่อช่วยเก็บรวบรวมผลงานและข้อมูลภายใต้พื้นของการจัดเก็บข้อมูลของตนเอง และเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับเจ้าของผลงานั้นอีกด้วย

ระบบจัดการเนื้อหาภายในเว็บไซต์

ระบบหลังบ้านของเว็บไซต์ที่จะทำให้การจัดการเนื้อหาและข้อมูลภายในเว็บไซต์เป็นเรื่องง่าย ทั้งการเพิ่มเนื้อหาใหม่ การแก้ไขเนื้อหาเก่า หรือการลบข้อมูลที่ไม่ใช้แล้ว โดยมีการจัดการที่ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานการเขียนโปรแกรมมาก่อน